Melissa

Những công cụ có chất lượng dành cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn.

Những công cụ xử lý dữ liệu sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc

Melissa đã có hơn 35 năm kinh nghiệm về chất lượng của dữ liệu. Chúng tôi có công cụ để chỉnh sửa, tiêu chuẩn hóa, và xác minh địa chỉ, điện thư và số điện thoại của toàn cẫu. Kết quả? Tài liệu tín nhiệm đã cải thiện được thông tin của khách hàng, phòng ngừa gian trá, thấu hiểu về thương mại, và là kết quả cuối cùng.


Xác minh địa chỉ toàn cầu Công cụ xác minh địa chỉ toàn cầu dùng để kiểm tra, chỉnh sửa, tiêu chuẩn hóa địa chỉ cho 240 quốc gia và địa hạt. Bạn được đảm bảo mỗi địa chỉ phân phát sẽ đúng tiêu chuẩn và hợp lệ trong từng quốc gia.

Xác minh điện thư toàn Cải thiện sự phân phát điện thư bằng phương pháp xác minh địa chỉ điện thư trong thời lượng khả quan. Với phương pháp này, sẽ giảm thiểu sự phản hồi, phòng ngừa gian trá, và duy trì điều lệ về bảo quản dữ liệu phổ thông (GDPR).

Xác minh số điện thoại toàn cầu Đảm bảo số điện thoại di động và số điện thoại bàn đang hoạt động và có thể gọi được đến toàn thế giới. Bạn sẽ được số điện thoại với dạng quốc tế và địa phương, quốc gia, múi giờ và vĩ độ & kinh độ.

Mã hóa địa lý toàn câu Hoán đổi địa chỉ bưu chính với tọa độ chính xác của vĩ độ và kinh độ hầu cải thiện bản đồ, hình dung, đánh giá sự rủi ro & mục tiêu của thị trường

Giao thức mạng đến định vị Thêm tọa độ của vĩ độ và kinh độ vào địa chỉ giao thức mạng (IP Addess) của khách truy cập để xác thực, nhân cách hóa, nhằm mục tiêu của thị trường địa lý. Xử dụng giao thức mạng phiên bản 4 và 6 (IPV4 & IPV6).

Xác minh danh tính bằng kỹ thuật số Dùng dịch vụ Cloud cá nhân (Personator Cloud) đế chống lại sự lừa đảo và đảm bảo tuân thủ bằng phương cách phù hợp tên đến địa chỉ, xác minh quốc tế chứng minh thư và thực hiện việc sàng lọc qua danh sách theo dõi (OFAC)

Nhận định và loại bỏ trùng Tìm trùng lập của chỉ huy, địa chỉ liên lạc & tài khoản, tiến đến làm sạch sẽ và hợp nhất để tạo nên một bức họa trong sáng về khách hàng của bạn.

Đặc Điểm những Sản phẩm

Listware Online

Công cụ hùng mạnh, hợp nhất tẩy xóa dữ liệu Cloud dùng để loại bỏ trùng lập làm phong phú hồ sơ khách hàng của bạn hầu cải thiện khả năng cung cầu, lạc quan buôn bán và tiếp thị khả quan và cải thiện lợi tức đầu tư (ROI)

 • Chỉnh sửa, xác minh & tiêu chuẩn hóa các dữ liệu về tên, địa chỉ, điện thư & điện thoại
 • Đảm bảo địa chỉ có thể giao được, điện thư còn đang hoạt đông, số điện thoại có thể gọi được
 • Nối tọa độ địa lý cho bản đồ

Hợp nhất

Với kế hoạch tốc độ, an toàn, và khả năng phát triển, Unison thu gom tất cả những công cụ có chất lượng của Melissa Data vào thành một, nền tảng nhẹ nhàng - Không cần thiết phải lập trình.

 • Xứ lý hơn 50 triệu hồ sơ trong vòng 1 giờ
 • Làm việc ngoại tuyến để quản lý dữ liệu tại chỗ để được an toàn hơn
 • Advanced Docker container technology giúp phát triển thuận lợi
 • Dự án hợp tác và kế hoạch làm việc - một người bạn tốt nhất của dữ liệu Steward

Bảng Địa Chỉ của Melissa

MAT cung cấp đầy đủ thông tin địa điểm và chi tiết chính xác trong từng địa chỉ ở Hoa Kỳ, Gia Nã Đại và nhiều quốc gia trong khối liên minh Âu Châu

 • Vương quốc Anh (UK) – 32 triệu địa chỉ
 • Hoa Kỳ (US) – 190 triệu địa chỉ
 • Gia Nã Đại (CA) – 15 triệu địa chỉ
 • Ý Đại Lợi (IT) – 26 triệu địa chỉ
 • Pháp (FR) – 25 triệu địa chỉ
 • Đức (GE) – 23 triệu địa chỉ

Các công ty dựa vào Melissa