Melissa

Data Quality Tools para sa mas mabuting customer experience

Data Tools para hindi mag aksaya nang oras at pera

Mahigit 35 taon karanasan sa data quality ang Melissa. Mayroon kaming kagamitan para itama ang mga addresses, emails at telepono. Ang mga resulta? Mapagkatiwalaang impormasyon na makakabuti sa komunikasyon para sa inyong customer, pagiwas sa pagdaraya, pananaw sa negosyo at ang inyong bottom line.


Global Address Verification Web Service Ang Global Address Verification Web Service mag siyasat kung tunay, iayos at ilagay sa normal na address sa 240 bansa at teritorya. Makakasigurado kayo sa bawat address ay maayong sa bansa ninyong pinapadala.

Global Email Verification Web Service Mapabuti ang pagpadala nang email sa paggamit sa real-time email address verification. Mababawasan ang bounces, pagiwas sa pagdaraya at manatili sa GDPR compliance.

Global Telephone Verification Web Service Makakasigurado na ang mobile number at ang landlines ay tama ang matatawagan sa ibang bansa. Makakakuha ka nang mga internasyonal at lokal na mga formats sa bansa, time zone, Latitude at Longitude.

Global Geocoding Web Service Convert ang mga postal addresses sa tiyak na latitude at longitude para mapabuti ang mapping, visualisasyon, risk assesment at targeted marketing.

Global IP to Location Web Service Maglalagay nang latitude at longitude sa IP address sa mga web visitor para sa authentication, personalization at geo-targeted marketing. Compatible sa IPV4 at IPV6.

Digital Identity Verification Gamitin ang Personator Cloud service para labanan ang pandaraya at siguradong compliance sa pamamagitan ng pagtutugma nang pangalan sa address, pag-verify sa national ID at gumanap nang OFAC/Watchlist screening.

Identify & Remove Duplicates Matuklasan ang mga duplicate leads, contacts at accounts, pagkatapos linisin at pagsamahin para sa mas malinaw na idea nang inyong mga customer.

Itinatampok na mga produkto

Listware Online

Itong mabisa at all-in-one cloud data paglilinis na instrumento ay madaling alisin ang mga duplicates at pasaganahin ang inyong customer records para bumuti ang pagpapadala at pagtugon nang benta at pagpupunyagi sa marketing at pagbubuti nang ROI.

 • Iwasto, i-verify at ilagay sa pamantayan na pangalan, address, email at telepono
 • Siguraduhin ang mga address ay makakarating, email ay aktibo at ang telepono ay matatawagan
 • Dagdagan nang mga geographic coordinates para sa mapping

Unison

Tanka ito sa bilis, seguridad at scalability, Unison ay nagdudulot lahat nang Melissa data quality tools sa isang, lightweight na plataporma - walang programming na kailangan.

 • Makakaproseso nang mahigit na 50 million records per oras
 • Gamitin itong offline para sa seguridad nang inyong data
 • Advanced Docker container na teknolohiya para madaling mapalaki
 • Project collaboration at job scheduling - a data steward's best friend

Global Address Database (GAD)

GAD ay magbibigay nang kompletong impormasyon nang lokasyon at eksaktong detalye sa mga address sa U.S, Canada at ibang bansa sa EU.

 • UK - 32 million addresses
 • USA - 190 million address
 • Canada - 15 million address
 • Italy – 26 million addresses
 • France – 25 million addresses
 • Germany – 23 million addresses

Mga kumpanya na umaasa sa Melissa